1. Een gezonde leefstijl, Jongeren vertellen het aan Jongeren.

Een awareness campagne; in samenwerking met the Back Lot is een serie van filmpjes ontwikkeld waarin jongeren verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan NCD’ s op heldere, eenvoudige en eenduidige wijze onder de aandacht brengen van jongeren. ( ProHealth, 2013)

2. Opstelwedstrijd ” Tienerzwangerschap, Je kan het voorkomen”.

Jongeren die hebben deelgenomen aan de informatieve en educatieve training in het voorkomen van tienerzwangerschap konden participeren aan deze wedstrijd. Hun kennis  over dit onderwerp kon op deze wijze worden getoest. ( ProHealth, 2013)

3. Reduction of adolescent pregnancy.

Een informatief en educatief programma waar schoolgaande jongeren worden getraind in het voorkomen van tienerzwangerschap. ( ProHealth, 2012)

 

4. Mirroring models. ” Als ik het kan, kan jij het ook”.

Een DVD is geproduceerd die wordt gebruikt bij activiteiten die er op zijn gericht het risicovolle seksuele gedrag onder jongeren terug te dringen en om tevens een bijdrage te leveren bij het een halt toe brengen van de hiv verspreiding. ( Gefinancierd door Skanfonds)

5. Verslag: Community based training traditionele verloskundigen district Brokopondo.

Dit verslag is het resultaat van een training die ontwikkeld is voor traditionele vroedvrouwen van het district Brokopondo. Aan de training hebben 15 traditionele vroedvrouwen deelgenomen. Het doel van deze training was om een sterke interactie te creeren tussen traditionele vroedvrouwen en gezondheidsassistenten, het vergroten van inzicht en verbeteren van handelingen ten aanzien van de maternale zorg. ( Paramaribo, Mei 2006)

6. Onderzoek percepties en handelingen traditionele vroedvrouwen te Brokopondo en Boven Suriname gebied.

In dit onderzoek hebben 30 traditionele vroedvrouwen geparticipeerd. Het onderzoek geeft inzicht in handelingen en percepties en biedt informatie welke kan dienen bij het formuleren van beleid, ter verbetering van de maternale zorg in relatie  tot de rol van de traditionele verloskundige. ( Paramaribo, November 2005)

7. Sexual behavior and risk of hiv among street- oriented and underpriveleged young males in Paramaribo, Suriname.

This research report describes and analyzes themes within the target population(e.g. knowledge about hiv\ aids and STIs, sexual relationships, sexual practices, risk asessment, attitudes toward people living with hiv\ aids) and relates the findings to their socioeconomic and cultural background.( Paramaribo, March 2005).

8. Kwaliteit reproductieve gezondheidsdiensten adolescenten op polikliniek RGD te Latour en Pontbuiten.

In dit onderzoek vindt u data over attitude en kennis bij jongeren in de leeftijdsgroep 10- 24 jaar over het vraagstuk van reproductieve- en seksuele gezondheid en rechten. De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot het ontwikkelen van een meerjaren gezondheidsprogramma. ( ProHealth, Januari 2004).

9. Verslag: Onderzoek naar percepties en ervaringen van vrouwen die hebben deelgenomen aan het Nationaal Papsmear Project 1998- 2001.

Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van data die informatie verschaffen over kennis en ervaringen van vrouwen met betrekking tot nationale screening en behandeling van baarmoederhalskanker, ter vergroting van de effectiviteit van vervolg landelijk onderzoek naar baarmoederhalskanker. ( Paramaribo, Augustus 2003).

10. Situatie en response analyse hiv\ aids in Suriname.

Met dit rapport is de soa\ hiv\ aids situatie in  Suriname in kaart gebracht en is een belangrijke stap gezet in het proces van de ontwikkeling en implementatie van een Nationaal Strategisch Plan voor hiv\ aids. ( Paramaribo, Mei 2002).

11. Studie: factoren hospitalisatie patienten Diabetes Mellitus, evaluatie van de primaire gezondheidszorg en zelfzorg.

Deze studie is verricht onder gehospitaliseerde diabeten in het ‘ s Lands hospitaal en het Academisch Ziekenhuis. Het is een kwalitatieve studie, die bepaalde onderwerpen beschrijft rond de zelfzorg en de primaire gezondheidszorg van diabeten. ( Paramaribo, Oktober 1995)