De oprichting van ProHealth

 

Er stonden op 14 september 1992, drie vrouwelijke artsen aan de wieg van Stichting ProHealth. Hun specialisaties zijn health development, biostatistiek en psychiatrie. De bedoeling was om gezondheid van gemeenschappen te bevorderen en een beter begrip tot stand te brengen over sociale, gender en andere factoren die verband houden met gezondheid.

 

In 1978 committeerden diverse lidlanden van de WHO zich middels de Alma Ata declaratie ‘Health for All’ te bereiken in het jaar 2000, door het toepassen van de Primary Health Care strategie. Een belangrijk element van deze strategie was het promoten van een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij de zorg.

 

Met de oprichting van ProHealth is ingespeeld op de behoefte bij (gezondheids)organisaties en lokale gemeenschappen, om gezondheid tastbaarder te maken en op een veel laag drempelige wijze toegankelijk te maken voor het individu. Wereldwijd is erkend dat de formele gezondheidszorg niet voldoende in staat is de algemene gezondheid van het individu te garanderen.