gezondheid

 

 

Dienstverleners, die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg


Centraal in het gezondheidssysteem in Suriname staat het Ministerie van Volksgezondheid (VGH). Het Ministerie werkt samen met diverse dienstverleners, die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg: Parastatalen, Particulieren en NGO’s.

Het Ministerie heeft zich ten doel gesteld te komen tot een geïntegreerde gezondheidszorg die kwalitatief goed, effectief en duurzaam is en ook toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe zijn er diverse plannen ontwikkeld en in uitvoering, zoals: het Sectorplan Gezondheidszorg, het Meerjaren Beleidsplan, de Health Sector Reform Studies en het Nationaal Strategisch Plan HIV/AIDS.

 

Het beleid van het Minsterie rust op 4 belangrijke peilers: integratie, kwaliteit, toegang en duurzaamheid:
• Iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Suriname moet zo goed mogelijke samenwerken. Ook als het gaat om andere sectoren in de samenleving. Zaken als onderwijs, de watervoorziening en hygiëne zijn ook van invloed op de gezondheid van Surinamers.
• Er moet controle zijn op de kwaliteit van de zorg en we moeten onze schaarse middelen zo doelmatig mogelijk inzetten.
• De zorg moet voor iedere burger toegankelijk zijn. Inkomen, ras, geslacht, religie, leeftijd of woonplaats mogen nooit een reden zijn om verstoken te blijven van de belangrijkste medische zorg.
• Bij alle investeringen moet gekeken worden naar de langere termijn, wat betekent een bepaalde investering voor de economie, politiek, overheidsfinanciën, de cultuur en de samenleving.

 

Overheidsinstanties binnen het Ministerie van Volksgezondheid:
• Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG)
• De Dienst Dermatologie
• Het Registratie Bureau van verpakte geneesmiddelen
• De Inspectie der geneeskundige en tandheelkundige beroepen
• De Inspectie der verplegende en verzorgende beroepen
• De Farmaceutische Inspectie

 

Parastatale instellingen:
• Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)
• Stichting ‘s Lands Hospitaal (LH)
• Stichting Streekziekenhuis Nickerie(SZN)
• Stichting Bureau Dak- en Thuislozen(BDT)
• Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname(BGVS)
• Stichting Centrale Opleidingen voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen(COVAB)
• De Stichting Jeugdtandverzorging(JTV)
• De Regionale Gezondheidsdienst(RGD)
• Psychiatrisch Centrum Suriname(PCS)
• Staatsziekenfonds(SZF)

 

Particuliere zorginstellingen:
– De Medische Zending Primary Health Care Suriname(MZPHCS)
– Het Diakonessenhuis(DKZ)
– St. Vincentuis Ziekenhuis(SVZ)

 

NGO’s die werkzaam zijn in de gezondheids-sektor:
• Medische Zending
• Stg. Lobi
• ProHealth

 

ProHealth heeft in de loop van haar bestaan een goed partnerschap ontwikkeld met het ministerie van Volksgezondheid.

 

ProHealth is het Minsiterie vooral ten dienste geweest door:
• Advisering inzake diverse gezondheidsvraagstukken
• Doen van onderzoek naar specifieke gezondheidsvraagstukken en het uitbrengen van publicaties en educatie materialen
• Participeren in overheidsdelegaties bij internationale conferenties

– De Medische Zending Primary Health Care Suriname(MZPHCS)