Interactieve training Moengo: Een kind kan geen kind verzorgen.

*update: Training Barronschool geslaagd

Op vrijdag 07 februari j.l. heeft de voorlichtingstraining over het voorkomen van tienerzwangerschap plaatsgevonden op de Barronschool. In samenwerking met The Backlot zijn enkele beelden van de training vastgelegd en uitgezonden via het 10 Minuten Jeugdjournaal op 11 februari 2014.

Om deze aflevering van het Jeugdjournaal te bekijken klikt u hier.

 

 

 

 

In de week van 18 November 2013 heeft ProHealth een interactieve training verzorgd op de glo scholen en de Muloschool te Moengo en omgeving. Op verzoek van de Barronschool zal de training in Januari 2014 op deze school worden verzorgd.

Zowel voor de jongeren als ProHealth was het een heel vruchtbare ervaring. Tijdens  de discussies is onder andere ook nader ingegeaan op middeltjes en methoden die jongeren gebruiken om een zwangerschap te voorkomen. De methode “har puru” is volgens jongeren een 100% zekere en veilige methode, en heeft tot felle discussies gezorgd.

Het promomateriaal is met veel enthousiasme ontvangen. Jongeren van Moengo hebben zich nu al opgegeven voor de volgende DVD productie. Ze gaven aan ook situaties die voor Moengo en omgeving herkenbaar zijn, onder de aandacht te willen brengen.

 

Promo materiaal dat is ontwikkeld voor de scholen in Marowijne met middelen van Skanfonds

 

TIENERZW UNFPA 2013.indd

Deze folder was zeer gewild bij de leerlingen

 

TIENERZW UNFPA A5 2013.indd

“Swit taki’ s” die zijn besproken om een discussie aan te gaan

 

TIENERZW UNFPA A3poster 2013 003.indd

De poster “Een kind kan geen kind verzorgen”

 

 

P1010441 (Copy)

Trainer Ricarda Pinas in gesprek met de leerlingen

 

Terugdringen van tienerzwangerschap in Marowijne

Na goedkeuring van het project” Het terugdringen van tienerzwangerschap in het district Marowijne” is ProHealth gestart met het verder in kaart brengen van de GLO en VOJ scholen die gevestigd zijn in het projectgebied. Het projectgebied valt binnen het afgebakend gebied Moengo, Galibi en Loka Loka. Na een telefonisch belronde en introductie hebben zich 25 scholen opgegeven te participeren. Zie onderstaande lijst voor de scholen die zullen participeren:

 1. St. Ancealien
 2. La Providencia
 3. Fred Murray
 4. St. Theresia
 5. O.S. Bambi
 6. O.S. Wonoredjo
 7. O.S. Santen
 8. H. Seregar
 9. Emanuel Dakiti
 10. Petrus Claver
 11. O.S. Albina
 12. St. Gerardus
 13. J.H. Aaron
 14. Iporoma
 15. St. Antonius
 16. O.S. Bigiston
 17. V.O.J. Albina
 18. Hubertus Waaldijk
 19. De Barronschool

 

Een bezoek is gebracht aan de scholen die zullen participeren aan de trainingen . Daarnaast is een bezoek gebracht aan het Nucleus Centrum en verder ook contact gelegd met verschillende sleutelfiguren in de verschillende gebieden\ wijken. Alle scholen gekozen door ProHealth hebben als normaal gereageerd op dit initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. Met het bezoek van 22 en 23 juli aan Moengo en Albina is de implementatie van het project de volgende fase ingegaan.

Met informatie die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen, gaat ProHealth nu aan de slag met het ontwikkelen van trainingsmateriaal dat is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van jongeren die woonachtig zijn in deze gebieden. De planning is dat de trainingen in oktober en november zullen plaatsvinden.