photo

 

Voorlichting en training van schoolgaande jongeren over het onderwerp: “tienerzwangerschap je kan het voorkomen”

In de awareness campagne ‘Voorkom Tienerzwangerschap’, worden schoolgaande jongeren in Brokopondo, Boven-Suriname en Latour geïnformeerd over het belang van het voorkomen van tienerzwangerschap. Het pilotproject wordt gefinancieerd door de UNFPA en bij de uitvoering heeft ProHealth Foundation samengewerkt met Stichting marronage.

De campagne is nodig, omdat als gevolg van onveilig seksueel gedrag jonge meisjes het risico lopen ongewenst zwanger te raken, jongens ongepland vader kunnen worden en jongeren het risico lopen geïnfecteerd te raken met een seksueel overdraagbare ziekte. “Vooral jongeren in de leeftijdsgroep 12-19 jaar, bevinden zich in een levensfase waarbij zij voor allerlei uitdagingen en keuzen komen te staan, ook op seksueel gebied”, zegt de ProHealth Foundation in een persbericht.

Informatieve les
De voorlichting wordt tijdens een informatieve les gegeven. Klassikaal worden de jongeren aan de hand van vragen en het schetsen van voorkomende situaties voorgelicht, vindt er een discussie plaats en wordt ingegaan op hun vragen. Ter ondersteuning van deze les en om nader invulling te geven aan deze awareness campagne, heeft ProHealth twee folders en een poster ontwikkeld. In dit materiaal krijgen de jongeren onder meer voorlichting over de gevolgen van tienerzwangerschap, voorbehoedsmiddelen en het belang van plannen voor de toekomst. De boodschappen: ‘Voorkom Tienerzwangerschap’, Lobi nanga yu ferstan, ‘stel seks uit’ en ‘gebruik een condoom’, staan centraal.

Eerder deze maand zijn 5e en 6e klassen van basisscholen en alle klassen van het voj in Brokopondo bezocht.

Klik hier voor meer info…

 

 

skan2

Het Skanfondsproject: “Het terugdringen van tienerzwangerschappen in het district Marowijne.

Het door ProHealth ontwikkelde projectvoorstel “ Het terugdringen van tienerzwangerschappen in het district Marowijne”, is door het Skanfonds goedgekeurd. ProHealth zal met de middelen die Skanfonds beschikbaar stelt een trainingsprogramma aanbieden aan de 5e en 6e klassen van het glo en alle klassen van het voj, die vallen binnen het gebied dat begrensd wordt door Moengo, Galibi en Loka Loka. Het project heeft als doel, een bijdrage leveren aan het terugdringen van tienerzwangerschappen en STIs in het district Marowijne. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met het BestuursOnderwijs Binnenland en lokale stakeholders.

In juni zal worden gestart met de uitvoering waaronder het kennismaken met school- en dorpsvertegenwoordigers, en het geven van een nadere toelichting over de project- inhoud. Hierna gaat ProHealth aan de slag met het finaliseren en met plannen van het trainingsprogramma. Het streven is dat deze trainingen nog voor de grote schoolvakantie plaatsvinden.

 

 

skan2

Voorbereidingen project Skanfonds in het gebied Marowijne

Na goedkeuring van het project” Het terugdringen van tienerzwangerschap in het district Marowijne” is ProHealth gestart met het verder in kaart brengen van de GLO en VOJ scholen die gevestigd zijn in het projectgebied. Het projectgebied valt binnen het afgebakend gebied Moengo, Galibi en Loka Loka. Na een telefonisch belronde en introductie hebben zich 25 scholen opgegeven te participeren. Zie onderstaande lijst voor de scholen die zullen participeren:

 1. St. Ancealien
 2. La Providencia
 3. Fred Murray
 4. St. Theresia
 5. O.S. Bambi
 6. O.S. Wonoredjo
 7. O.S. Santen
 8. H. Seregar
 9. Emanuel Dakiti
 10. Petrus Claver
 11. O.S. Albina
 12. St. Gerardus
 13. J.H. Aaron
 14. Iporoma
 15. St. Antonius
 16. O.S. Bigiston
 17. V.O.J. Albina
 18. Hubertus Waaldijk
 19. De Barronschool

 

Een bezoek is gebracht aan de scholen die zullen participeren aan de trainingen . Daarnaast is een bezoek gebracht aan het Nucleus Centrum en verder ook contact gelegd met verschillende sleutelfiguren in de verschillende gebieden\ wijken. Alle scholen gekozen door ProHealth hebben als normaal gereageerd op dit initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. Met het bezoek van 22 en 23 juli aan Moengo en Albina is de implementatie van het project de volgende fase ingegaan.

Met informatie die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen, gaat ProHealth nu aan de slag met het ontwikkelen van trainingsmateriaal dat is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van jongeren die woonachtig zijn in deze gebieden. De planning is dat de trainingen in oktober en november zullen plaatsvinden.

 

 

usemb

 

Sint Lidwinaschool winnaar scholen podiumkunstcompetitie van het U.S. embassy project HIV\AIDS & STI’s

Sint Lidwinaschool winnaar scholen podiumkunstcompetitie
PARAMARIBO – De Sint Lidwinaschool, een glo-school in de omgeving van Latour, is zaterdag de winnaar geworden van de scholen podiumkunstcompetitie van stichting ProHealth. Het doel van de competitie was om door middel van voordrachten, het voorkomen van tienerzwangerschap en hiv-aids onder de aandacht van de jongeren te brengen. Aan het evenement deden tien glo-scholen van Latour mee.
Marijke Agwense, projectcoördinator van ProHealth zegt dat dit project mede door steun van de Amerikaanse ambassade tot stand is gekomen in het kader van ‘The Presidents’s Emergency Plan for Aids Relief Fonds (Pepfar)’. Thema van de activiteit is: “Versterk adolescenten in de strijd tegen hiv-aids en andere seksueel overdraagbare infecties door middel van schooltoneel en educatiestrategieën voor jongeren”. Vorig jaar was ProHealth al gestart met een dergelijke vorm van voorlichting in het district Brokopondo.Toen bleek dat de behoefte aan deze voorlichting groot was, is besloten om het project ook in Latour te doen, zegt Agwense.
Er werd eerst een interactieve voorlichtingssessie gehouden voor de leerlingen van tien scholen van Latour uit de vierde, vijfde en zesde klas. Vervolgens hadden de jongeren ruim drie weken de tijd om een opvoering voor te bereiden, waarbij het thema tienerzwangerschap en hiv-aids centraal stond. Volgens de projectcoördinator is het nooit te vroeg om jongeren over dergelijke onderwerpen voor te lichten, vooral omdat op deze leeftijd jongeren extra sturing van ouderen nodig hebben om juiste keuzes te maken. Agwense meent dat jongeren er goed van doordrongen moeten zijn dat een afgeronde opleiding de solide basis is voor een goede toekomst. Na Latour wil de stichting haar werk vervolgen in Marowijne rond oktober van dit jaar.
Dat de voorlichtingssessies van ProHealth niet voor niets zijn geweest, bleek uit de vlotte opvoeringen van de tien scholen. De jeugdige toneelspelers brachten op een krachtige, duidelijke en hilarische manier de boodschap van hiv-aids en tienerzwangerschap over. Na elke opvoering, die tien minuten duurde, was aan het daverend applaus te horen dat de toneelstukken goed in de smaak vielen bij het publiek. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk de Herman Jozefschool en O.S. Mastklimmen. De nummer een kreeg onder andere een geheel verzorgde rondleiding bij Staatsolie, bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en een laptop. De nummer twee een geheel verzorgde rondleiding bij Iamgold en een printer. De nummer drie krijgt een trip naar Rudisa Beverages and Juices. De overige scholen die mee hebben gedaan zijn: HPG-Latour, O.S. Hockey 2, O.S.Hockey 1, O.S. Latour 1, O.S. Wintiwai, O.S. Latour 2 en O.SMajosteeg. Alle leerlingen hebben een oorkonde gekregen. TM
Bron: Times of Suriname
Datum: maandag 5 augustus 2013.

*  projectcoodinator Mw. Marijke Agwense overhandigt de eerste prijs, een laptop geschonken door Mitra N.V.

klik hier om de fotoshoot van de scholen te bekijken tijdens de oefenening.

Het optreden van de winnaar van de schooltoneel competitie te Latour.

Bekijk het filmpje zoals vertoond in het actualiteiten programma “Waakhond”.

Klik per school voor de foto gallerij: St. LidwinaschoolHerman JozefschoolO.S. MastklimmenHPG latour,O.S. Hockey 2, O.S. Wintiwai, O.S. Latour 1, O.S. Hockey 1, O.S. Mayosteeg.

 

 

 

 

unfpa_logo

UNFPA project ” Voorkom Tienerzwangerschap”

Het project ” voorkom tienerzwangerschap”  is ontwikkeld door ProHealth en gefinancierd door UNFPA, waarbij jongeren van het GLO onderwijs middels een interactieve training worden geinformeerd over het voorkomen van tienerzwangerschap en hiv\aids. In de maand oktober zullen de trainingen worden aangeboden op scholen die gelegen zijn in de wijk Pontbuiten. Voor de start van de schoolvakantie zijn de scholen benaderd met de vraag als zij  aan dit project willen participeren. Allen hebben positeif gereageerd, deze scholen zijn:

 1. Thaborschool
 2. O.S. Pontbuiten
 3. Gaineschool
 4. Pandit Sheoratanschool
 5. Veritas school
 6. Alexander Sweet school
 7. O.S. Livorno 2
 8. Moreaschool
 9.  O.S. Santopolder
 10. O.S. Magentapolder
 11. Clarkeschool
 12. Ephraimszegen
 13. Pnielschool

In de 2e week van oktober zullen de scholen worden bezocht voor een intake gesprek en een nadere kennismaking. Veder zal het trainingsmateriaal worden ontwikkeld. De planning is dat de trainingen in de 3e en 4e week zullen worden verzorgd.

 

 

 

unfpa_logo

 

UNFPA’s ” To empower adolescents by informing them about the dangers and risks of using oso dresi’s”

In september zijn de voorbereidingen gestart. Een informatie filmpje zal worden gemaakt waarin jongeren aan jongeren vertellen over de rsisico’s van het gebruik van oso dresi’s voor het voorkomen van een zwangerschap, en STI’ s.

Jongeren tussen 10 en 16 jaar uit Abrabroki hadden tot 27 september de gelegenheid zich aan te melden voor een rol in de infomercial.

In de maand oktober vindt de selectie van deelnemers plaats, waarna gestart wordt met de training.

Eind november is de infomercial gereed om te worden uitgezonden.