missie

Missie

De missie van Pro Health is bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid voor een ieder en in het bijzonder voor achtergestelde groepen. Het versterken van gemeenschappen en het initiëren c.q. versterken van partnerschappen tussen gemeenschapsgroepen en primaire gezondheidszorginstellingen, in het bijzonder. Het deskundig, flexibel en sterk gemotiveerd team hanteert een integrale, multidisciplinaire, participatieve, gender bewuste wetenschappelijke benadering van gezondheidsvraagstukken.