Een nadere toelichting

Opstelwedstrijd:  de invalshoek die hier wordt gehanteerd is, dat jongeren in de gelegenheid worden gesteld en\ of gestimuleerd om de informatie die ze hebben verkregen tijdens de awareness campagne “Voorkom tienerzwangerschap” zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij dat foldermateriaal. Hierbij zal tevens de relatie worden gelegd met de centrale slagzin van Wereld Aids Dag 2012, te weten “Gezondheid?…ik kies!”.

De invalshoek die hier wordt gehanteerd is, dat jongeren in de gelegenheid worden gesteld om na te gaan  of jongeren de informatie op de juiste wijze tot zich hebben genomen en geeft jongeren tevens de gelegenheid van uit de eigen belevingswereld iets te vertellen over dit onderwerp. Op deze wijze hopen we jongeren vanuit hun eigen belevingswereld beter te kunnen informeren over dit onderwerp.

KLIK HIER VOOR MEER INFO