De fundamentele situaties en analyse van de Inheemse volkeren heeft als doel een basis voor programma evaluatie, alsmede inzicht en richting voor het programma . De belangrijkste componenten zijn een KAP onderzoek onder de Inheemse volkeren, de evaluatie van de huidige gegevens, focusgroepen en diepte intervieuws met de gezondheidsmedewerkers die de Inheemse bevolking van dienst zijn.

Paramaribo, April 2011