ProHealth is op diverse locaties bezig met het implementeren van een project waar scholieren op een interactieve wijze voorlichting krijgen over het voorkomen van tienerzwangerschap. Gezien de behoefte van schoolhoofden en leerkrachten aan een training en lesmateriaal over dit onderwerp, heeft ProHealth gemeend in de periode December 2013 Nederlandse stagiares van de Hogeschool Rotterdam in Nederland in te zetten voor het ontwikkelen van lesmateriaal en een focusgroep voor ouders. Hun afstudeeropdracht is tot stand gekomen door verzamelde informatie middels intervieuwgesprekken en enquettering onder elf glo scholen te Latour en omgeving.

De verzamelde informatie heeft geresulteerd in een handleiding en lesprogramma voor leerkrachten.