Trainingen

Voorlichting en training van schoolgaande jongeren over het onderwerp: “tienerzwangerschap je kan het voorkomen”

In de awareness campagne ‘Voorkom Tienerzwangerschap’, worden schoolgaande jongeren in Brokopondo, Boven-Suriname en Latour geïnformeerd over het belang van het voorkomen van tienerzwangerschap. Het pilotproject wordt gefinancieerd door de UNFPA en bij de uitvoering heeft ProHealth Foundation samengewerkt met Stichting marronage.

De campagne is nodig, omdat als gevolg van onveilig seksueel gedrag jonge meisjes het risico lopen ongewenst zwanger te raken, jongens ongepland vader kunnen worden en jongeren het risico lopen geïnfecteerd te raken met een seksueel overdraagbare ziekte. “Vooral jongeren in de leeftijdsgroep 12-19 jaar, bevinden zich in een levensfase waarbij zij voor allerlei uitdagingen en keuzen komen te staan, ook op seksueel gebied”, zegt de ProHealth Foundation in een persbericht.

Informatieve les
De voorlichting wordt tijdens een informatieve les gegeven. Klassikaal worden de jongeren aan de hand van vragen en het schetsen van voorkomende situaties voorgelicht, vindt er een discussie plaats en wordt ingegaan op hun vragen. Ter ondersteuning van deze les en om nader invulling te geven aan deze awareness campagne, heeft ProHealth twee folders en een poster ontwikkeld. In dit materiaal krijgen de jongeren onder meer voorlichting over de gevolgen van tienerzwangerschap, voorbehoedsmiddelen en het belang van plannen voor de toekomst. De boodschappen: ‘Voorkom Tienerzwangerschap’, Lobi nanga yu ferstan, ‘stel seks uit’ en ‘gebruik een condoom’, staan centraal.

Eerder deze maand zijn 5e en 6e klassen van basisscholen en alle klassen van het voj in Brokopondo bezocht.

Klik hier voor meer info…

 

 

skan2

Het Skanfondsproject: “Het terugdringen van tienerzwangerschappen in het district Marowijne.

Het door ProHealth ontwikkelde projectvoorstel “ Het terugdringen van tienerzwangerschappen in het district Marowijne”, is door het Skanfonds goedgekeurd. ProHealth zal met de middelen die Skanfonds beschikbaar stelt een trainingsprogramma aanbieden aan de 5e en 6e klassen van het glo en alle klassen van het voj, die vallen binnen het gebied dat begrensd wordt door Moengo, Galibi en Loka Loka. Het project heeft als doel, een bijdrage leveren aan het terugdringen van tienerzwangerschappen en STIs in het district Marowijne. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met het BestuursOnderwijs Binnenland en lokale stakeholders.

In juni zal worden gestart met de uitvoering waaronder het kennismaken met school- en dorpsvertegenwoordigers, en het geven van een nadere toelichting over de project- inhoud. Hierna gaat ProHealth aan de slag met het finaliseren en met plannen van het trainingsprogramma. Het streven is dat deze trainingen nog voor de grote schoolvakantie plaatsvinden.

 

 

skan2

Voorbereidingen project Skanfonds in het gebied Marowijne

Na goedkeuring van het project” Het terugdringen van tienerzwangerschap in het district Marowijne” is ProHealth gestart met het verder in kaart brengen van de GLO en VOJ scholen die gevestigd zijn in het projectgebied. Het projectgebied valt binnen het afgebakend gebied Moengo, Galibi en Loka Loka. Na een telefonisch belronde en introductie hebben zich 25 scholen opgegeven te participeren. Zie onderstaande lijst voor de scholen die zullen participeren:

 1. St. Ancealien
 2. La Providencia
 3. Fred Murray
 4. St. Theresia
 5. O.S. Bambi
 6. O.S. Wonoredjo
 7. O.S. Santen
 8. H. Seregar
 9. Emanuel Dakiti
 10. Petrus Claver
 11. O.S. Albina
 12. St. Gerardus
 13. J.H. Aaron
 14. Iporoma
 15. St. Antonius
 16. O.S. Bigiston
 17. V.O.J. Albina
 18. Hubertus Waaldijk
 19. De Barronschool

 

Een bezoek is gebracht aan de scholen die zullen participeren aan de trainingen . Daarnaast is een bezoek gebracht aan het Nucleus Centrum en verder ook contact gelegd met verschillende sleutelfiguren in de verschillende gebieden\ wijken. Alle scholen gekozen door ProHealth hebben als normaal gereageerd op dit initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. Met het bezoek van 22 en 23 juli aan Moengo en Albina is de implementatie van het project de volgende fase ingegaan.

Met informatie die tijdens de gesprekken naar voren zijn gekomen, gaat ProHealth nu aan de slag met het ontwikkelen van trainingsmateriaal dat is ontwikkeld vanuit de belevingswereld van jongeren die woonachtig zijn in deze gebieden. De planning is dat de trainingen in oktober en november zullen plaatsvinden.

 

 

 

 

unfpa_logo

UNFPA project ” Voorkom Tienerzwangerschap”

Het project ” voorkom tienerzwangerschap”  is ontwikkeld door ProHealth en gefinancierd door UNFPA, waarbij jongeren van het GLO onderwijs middels een interactieve training worden geinformeerd over het voorkomen van tienerzwangerschap en hiv\aids. In de maand oktober zullen de trainingen worden aangeboden op scholen die gelegen zijn in de wijk Pontbuiten. Voor de start van de schoolvakantie zijn de scholen benaderd met de vraag als zij  aan dit project willen participeren. Allen hebben positeif gereageerd, deze scholen zijn:

 1. Thaborschool
 2. O.S. Pontbuiten
 3. Gaineschool
 4. Pandit Sheoratanschool
 5. Veritas school
 6. Alexander Sweet school
 7. O.S. Livorno 2
 8. Moreaschool
 9.  O.S. Santopolder
 10. O.S. Magentapolder
 11. Clarkeschool
 12. Ephraimszegen
 13. Pnielschool

In de 2e week van oktober zullen de scholen worden bezocht voor een intake gesprek en een nadere kennismaking. Veder zal het trainingsmateriaal worden ontwikkeld. De planning is dat de trainingen in de 3e en 4e week zullen worden verzorgd.