In het kader van de uitvoering van het project “KOELA, op weg naar een gezondere leefwijze” is er een bezoek gebracht aan de dorpen Stoelmanseiland, Manlobi en Goninikiki mofoe. Tijdens dit bezoek zijn voor de bovenbouw van de GLO scholen in de bovengenoemde dorpen, VOJ school en internaat van Stoelmanseiland motivatie trainingen verzorgd en een interactieve training over het voorkomen van tienerzwangerschap.

De trainingen te Stoelmanseiland zijn enthousiast door leerlingen ontvangen en ze hebben actief deelgenomen aan de interactieve opzet. Dankzij dhr. Malet directeur van de VOJ school is het gelukt een strakke planning op te stellen, zodat in alle klassen de trainingen zijn verzorgd op een schooldag. Ook hier , hebben we weer kunnen constateren dat de jongeren over onjuiste informatie beschikken als het gaat om veilige seks en het voorkomen van een tienerzwangerschap. Jongeren zoeken over het algemeen informatie bij hun peers (vrienden en leeftijdsgenoten) die over het algemeen ook over onjuiste informatie beschikken. Het gevolg een (ongewenste) tienerzwangerschap.  Tijdens gesprekken met studenten die zwanger zijn, is naar voren gekomen dat zij als gevolg van onjuiste informatie keuzes hebben gemaakt die er toe geleid hebben dat zij nu zwanger zijn.

foto 1 (Copy) IMG_0879 (Copy) IMG_0891 (Copy)

 

IMG_0894 (Copy) IMG_0907 (Copy) IMG_0909 (Copy)

 

IMG_0914 (Copy) IMG_0935 (Copy)