Jongeren zijn op steeds jongere leeftijd seksueel actief en hebben door gebrekkige, onjuiste informatie onbeschermde seks met als gevolg: tienerzwangerschap en HIV\ AIDS. ProHealth heeft met donatiegelden van UNFPA het project ” To empower adolescents by informing them about the dangers and risks of using oso dresi’ s in preventing ” teen pregnancy and STI’ s” ontwikkeld.  Na verschillende trainingen is de informercial genaamd ” We zijn jong, meki un lobi nanga un ferstan ” tot stand gekomen door jongeren van Abrabroki en omgeving. De onderwerpen die in de film aan de orde komen zijn: verliefdheid, het voorkomen van tienerzwangerschap en STI’ s, waarbij er tevens aandacht uitgaat naar de risico’ s van het gebruik van allerlei huismiddeltjes die jongeren gebruiken om een zwangerschap te voorkomen.

Twee songs die in de infomercial door de jongeren zelf tot stand zijn gekomen, zijn:

– “Verliefd zijn”

– “We zijn nog ”

Voor de aanschaf van deze DVD loopt u langs bij ProHealth aan de Koosstraat # 05